Sterilisatie


Sterilisatie


 De laatste stap in het proces voordat het instrumentarium op transport gaat is de daadwerkelijke sterilisatie. Medewerkers kiezen de juiste programma’s en koppelen de sets en programma’s aan het hygiënepaspoort en borgen daarmee ‘ 100% op tijd compleet & steriel . Voor het sterilisatieproces heeft SteriNoord diverse mogelijkheden voor zowel hoge- als lage temperatuursterilisatie. De keuze is afhankelijk van het te steriliseren instrumentarium. Na sterilisatie en eventuele koeltijd zorgen de medewerkers voor de juiste voorbereiding van het transport.