Over ons

Historie

Medio 2007 zijn een aantal ziekenhuizen in Noord-Nederland met elkaar de verkenning aangegaan naar de mogelijkheden van het uitvoeren van de werkzaamheden ten bate van desinfectie en sterilisatie van operatie instrumentarium. Na een langdurig traject zijn uiteindelijk het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) overgebleven in deze ontwikkeling. Samen met B.Braun, als medeaandeelhouder,  is SteriNoord zoals het nu staat ontwikkeld. Hierbij is gebruik gemaakt van de aanwezige deskundigheid binnen de drie aandeelhouders en de specifieke kennis bij B.Braun die men heeft binnen Europa op het gebied van zelfstandige sterilisatiecentra.
In 2016 is SteriNoord ‘live’ gegaan en heeft in september 2016 de volledige productie van het UMCG overgenomen. In oktober 2017 is dit ook gedaan met het instrumentarium van het OZG. SteriNoord is daarmee een van de grootste sterilisatiecentra van de Benelux met een state of the art uitrusting en gemotiveerd personeel.

Wie werken er?

Het hart van SteriNoord wordt gevormd door de medewerkers in het desinfectie, assemblage en sterilisatieproces oftewel de medewerkers steriele medische hulpmiddelen (MSMH). Onze medewerkers kenmerken zich door oog te hebben voor detail en nauwkeurigheid. Zij werken in teamverband en zien het instrumentarium als ware het een patiënt is. ‘100% op tijd compleet & steriel ‘ vormen de kern van de doelstelling die onze medewerkers iedere dag weer hebben. Het team MSMH wordt ondersteund door de groep Instrument-beheer. Deze medewerkers dragen zorg voor leen- en huurinstrumentarium van onze klanten, lossen problemen op bij de functionaliteit en compleetheid van het instrumentarium en zorgen voor de beschrijvingen van de instrumentensets. Zij vormen dus een essentiële kwalitatieve schakel in de processen van SteriNoord en in de doelstelling 100% op tijd compleet & steriel ‘.


Als de processen zijn afgerond hebben onze eigen medewerkers logistiek, in samenwerking van onze transportpartners, een sleutelrol in het bezorgen maar ook ophalen van instrumentarium. Dit doen zij op vastgestelde tijdstippen in nauwe afstemming met de klant en de eigen logistieke diensten van de klanten. Dit alles om 100% op tijd compleet & steriel bij onze klanten en de patiënt te krijgen. De medewerkers van SteriNoord worden ondersteund door een leidinggevend team van 2 Teamleiders en een Bedrijfsleider. Daarnaast door de afdeling kwaliteit, 100% op tijd compleet & steriel, die bestaat uit een Kwaliteitsmedewerker en een Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen. Het bestuur is in handen van een bestuurder verantwoordelijk voor de integrale bedrijfsvoering van het bedrijf. De aandeelhoudersvergadering wordt gevormd door de drie aandeelhouders, UMCG, B.Braun en het OZG.Leerwerk bedrijf

 SteriNoord is een erkend leerwerk bedrijf! Oog voor een goed leerklimaat voor de student en een open houding van het personeel t.o.v. de student zijn hierbij de bouwstenen. Leren binnen een state of the art sterilisatiebedrijf zal de student inzicht bieden in de vele aspecten die het sterilisatiebedrijf met zich mee brengt. Van inkomend tot uitgaand instrumentarium, van de techniek tot de validatie van onze processen, alles komt de student tegen op zijn/haar weg naar een volwassen beroepsbeoefenaar. SteriNoord zorgt o.a. voor de opleiding van Defensiepersoneel.