Innovatie


Instrumentarium

Innovatie


SteriNoord streeft continu naar innovatie passend bij de klantbehoefte. We richten ons daarbij op innovatie die we samen kunnen ontwikkelen met en voor de klant. SteriNoord acht tracebility van het instrumentarium als een van de kerninstrumenten voor een efficiënte bedrijfsvoering waardoor de klant inzicht krijgt in het gebruik van haar middelen. SteriNoord neemt daarbij een proactieve houding aan kosten voor de klant te reduceren. Tracebility van de sets op vaste locaties is reeds gerealiseerd. De volgende stap is het volgen van de netten gedurende het transport waardoor klanten direct inzicht kunnen krijgen waar het instrumentarium zich bevindt. Met beide klanten zullen stappen ondernomen worden om doorlooptijden van het proces rondom leeninstrumentarium te reduceren en het sterilisatieproces af te stemmen op het operatieve rooster teneinde de inzet van personeel en daarmee kosten te reduceren.