Desinfectie proces


Reiniging & Desinfectie


Fysiek reinigen en wassen in onze wasmachines  vormen de start van ons proces ‘ 100% op tijd compleet & steriel ’. Medewerkers zorgen voor de fysieke reiniging in een daarvoor specifiek ingerichte ruimte met hulpmiddelen in beschermende kledij zodat besmetting door eventueel resterend materiaal op de instrumenten wordt voorkomen. Zowel bij binnenkomst van de instrumentensets, de fysieke reiniging als in de wasmachines zijn we in staat de processtappen op te nemen in een zogeheten hygiënepaspoort. In dit paspoort zijn de stappen, de uitgevoerde processen en de betrokken medewerkers gekoppeld aan de set en het proces wat deze heeft doorlopen.